Tietosuojaseloste Firstbuy Oy 1.1.2020

1.1 Rekisterinpitäjä

Firstbuy Oy
PL 1
15140 Lahti

1.2 Rekisteriasioista vastaava

Firstbuy Oy
PL 1
15140 Lahti
asiakaspalvelu@pandoras.fi

1.3 Rekisterin nimi

Pandoras.fi:n asiakasrekisteri

1.4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Pandoras.fi:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja rekisteröidään:
 • Kanta-asiakkuuden tunnistamiseen ja kanta-asiakasetuuksien antamiseen
 • Tilausten toimittamiseen
 • Jotta voimme hoitaa ja ylläpitää oikeuttasi palauttaa tuotteita ja reklamoida
 • Markkinointiin ja tiedottamiseen
 • Sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen
 • Kirjanpitoa koskevan lainsäädännön noudattamiseen

1.5 Rekisterin tietosisältö

Ostaessasi tuotteen Pandoras.fi:stä tai kommunikoidessasi kanssamme sivustomme kautta voimme rekisteröidä seuraavat tiedot:
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, valitsemasi maksu- ja toimitustapa sekä markkinointiluvat ja -kiellot
 • Evästeiden avulla kerätyt tiedot, jotka parantavat sivuston käyttökokemusta. Näitä tietoja ovat mm. salattu lista tuotteista jotka olet lisännyt toivelistaan ja hiljattain selaamasi tuotteet
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

1.6 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Pandoras.fi välittää nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi sekä toivomasi toimitustavan Postille, joka huolehtii tuotteiden kuljetuksesta ja toimittamisesta. Lisäksi käytämme ulkoisia yhteistyökumppaneita mm. sivustomme tekniseen toimintaan, uutiskirjeen lähettämiseen ja yrityksemme sekä tuotteidemme arvosteluun. Voimme välittää nimesi ja sähköpostiosoitteesi myös näille yhteistyökumppaneillemme. Kaikki ulkoiset yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietojasi ehdottoman luottamuksellisesti eivätkä he saa käyttää henkilötietojasi muutoin kuin toteuttaakseen sitä sopimusta, joka heillä on meidän kanssamme.
Muutama käyttämistämme ulkoisista henkilötietojen käsittelijöistä, kuten Google Analytics ja Shopify Inc. sijaitsevat EU:n ulkopuolella, tarkemmin mainittuna Yhdysvalloissa.

1.7 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on palvelun tuottamisen tai lakisääteisten velvollisuuksien mukaan tarpeellista. Mm. kirjanpitolaki vaatii tietoja säilytettävän tietyn ajan.

1.8 Henkilötietojen suojaus

Pandoras.fi on toteuttanut kaikki suositellut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Rekisteriin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

1.9 Rekisteröidyn oikeudet

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

  1.10 Oikeuksien käyttö

  Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
  Jos asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi) rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta

  1.11 Tiedon korjaaminen

  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

  1.12 Oikeus muutoksiin

  Pandoras.fi pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa. Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelu@pandoras.fi
  You have successfully subscribed!